Polish Mata Hari
REDAKTOR NACZELNY:

Roman Gembarzewski
redakcja@mataharipolska.eu

REDAKTOR WYDANIA:

Valentina Cattani
v.cattani@mataharipolska.eu

REDAGUJĄ:

Sylwia Zawadzka

Andrzej Tarczyński

Darren Corleto

Violetta Ritz

Magda Łęcka

Karolina Żuchowska

REKLAMA:

Betty Johnson
Koordynator marketingu i reklamy

FOTOGRAFIA:

Jarosław Stawicki

Dawid Burton

Elżbieta Gurdon

Toshiko Miruni

REDAKCJA:

Polish Mata Hari Magazyn
ul. Jutrzenki 97
02-231 Warszawa

tel. +48 22 878 02 04
fax: +48 22 258 47 57
redakcja@mataharipolska.eu

www.mataharipolska.com.pl

GRAFIKA/SKŁAD:

Imprimatur
Agata Ogrocka
www.imprimatur.com.pl